Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Hoe wordt het oorspronkelijke volk van Australië genoemd? (11)
Wat is de titel van de debuutsingle en nummer 1 hit van het trio: Linda, Roos & Jessica? (8)
Welke Nederlandse auteur schreef het boek "Een barbaar in china"? (7, 3, 3)
Hoe noemt men het stokken van de ademhaling tijdens de slaap? (5)
In welk land is prinses Maxima geboren? (15)
Welk boek van Leon Uris gaat over de Russische gevangenname van Berlijn? (10)
Over welk volk heerste Montezuma? (7)
Hoe noemen we de leer van de inrichting en werking van openbaar bestuur? (13)
Onder welke bijnaam stond de chef van de Gestapo tussen 1942 en 1944 bekend? (4, 3, 4)
Welke feestdag wordt in Nederland gevierd op 5 mei? (13)
Wie schreef en tekende de strip "Casper en Hobbes"? (4, 9)
Van welk land was Fidel Castro jarenlang president? (4)
Hoe heet het driekantige voorzeil op een zeilboot tussen de mast en de boegspriet? (3)
Wat was de verzamelnaam voor de strafkampen in de vroegere Sovjet-Unie? (5, 8)
Welke Duitse witte wijn dankt zijn naam aan de Onze-Lieve-Vrouwekapel die in de buurt van Worms in de wijnvelden staat? (13)
Wie volgde John Fitzgerald Kennedy op toen deze vermoord werd? (6, 7)
Hoe heet het wilde schaap dat van oorsprong op Corsica en Sardinie voorkomt? (7)
Wat is het grootste meer in Nicaragua? (13)
In welke maand wordt in Rusland ieder jaar de oktoberrevolutie van 1917 herdacht? (8)
Wat is de algemene naam voor een molecuul dat bestaat uit 3 zuurstof atomen? (4)
Wie schilderde de Guernica? (5, 7)
Wie schreef de rockopera "Tommy" van de band The Who? (4, 9)
Wat is de munteenheid van Engeland? (4)
Met welke benaming worden de waterlopen in de stad Brugge aangeduid? (5)
Wat is de munteenheid van Rusland? (6)
Welke schrijver werd in 1989 tot de dood veroordeeld door de Ayatollah Khomeini voor de publicatie van een boek? (6, 7)
Wat is naast de Nina en de Pinta het derde schip waarmee Columnus Amerika ontdekte? (5, 5)
Welk dier dat je vaak bij apotheken ziet staat symbool voor de geneeskunde? (5)
Welke Amerikaanse staat heeft de bijnaam "The Lone Star State"? (5)
Onder welke naam wordt de Rus Vladimir Illitch Oeljanov in de geschiedenisboekjes genoemd? (8, 5)
Hoeveel staten telt Amerika? (6)
Wat was de kleur van Christus' haar in het visioen van sint Jan? (3)