Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Wie schreef het in 1988 verschenen "Komedie om geld"? (7, 3, 3)
Wat is de hoofdstad van Gelderland? (6)
Welke nomaden op het Arabisch schiereiland eten traditioneel kameel, gevuld met schaap, gevuld met kip, gevuld met vis, gevuld met eieren? (10)
Welke feestdag wordt in Nederland gevierd op 5 mei? (13)
Hoe noemt men de voor priesters en kloosterlingen verplichte ongehuwde staat? (8)
Welke ontdekkingsreiziger vertrok met de schepen Nina, Pinta en Santa maria? (8)
Door wie is "Schudden voor gebruik" geschreven? (6, 7)
Wie werd voor de verkiezingen in 1977 gekozen als lijsttrekker van het CDA? (5, 3, 3)
Welke zwevende schijf ontketende na 1957 een ware rage? (7)
Van welke Amsterdamse zanger heten de memoires Ze kunnen van me zeggen wat ze willen? (6, 7)
Wat is een ander woord voor klappermelk? (13)
Hoe wordt de Mona Lisa ook wel genoemd? (2, 8)
Wat is de munteenheid van Sierra Leone? (5)
Wie volgde John Fitzgerald Kennedy op toen deze vermoord werd? (6, 7)
Wat is de hoogste berg ter wereld? (5, 7)
Hoe noemt men in de wiskunde het getal dat boven de streep van de breuk staat? (6)
Naar welke godin is de Griekse hoofdstad vernoemd? (6, 6)
Wie schreef de rockopera "Tommy" van de band The Who? (4, 9)
Welke in 1951 overleden grootindustrieel richtte een gloeilampfabriek op? (7)
Hoe wordt in de Noordse mythologie de ondergang van de goden genoemd? (8)
Wat is de munteenheid van Oman? (4)
Van welke stad is een Carioca een inwoner? (3, 2, 7)
Welke Britse Krantenmagnaat stierf in 1992 op raadselachtige manier? (6, 7)
Welke kleur wordt naast geel en blauw ook gerekend tot de primaire kleuren? (4)
Op welk eilandje voor de Schotse kust wordt ondanks de naam vrijwel uitsluitend whiskey gedronken? (3)
Welke stof wordt naast zoutzuur gebruikt om koningswater te maken? (12)
Wat is de munteenheid van Peru? (3)
In welke oceaan ligt Hawaii? (6, 6)
Welke aartsbisschop en heilige werd op 29 december 1170 in zijn kathedraal van Canterbury vermoord? (6, 7)
Wat is de naam van het grote passagiersschip dat verging op zijn eerste reis? (7)
Welke stad werd veroverd met een houten paard? (5)
In welke plaats staat de hoogste kerktoren van de wereld? (3)
In welk seizoen duren de dagen het langst? (5)