Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Welke dochter van Tsaar Nikolaas II overleefde naar men zei het bloedbad? (9)
In welk Zuidamerikaans land wordt de voetbalcompetitie vaak gedomineerd door de clubs "Boca Juniors" en "River Plate"? (10)
Van welke stad uit de oudheid wordt aangenomen dat zij hangende tuinen bezat? (7)
In welke zee liggen het Skaggerak en het Kattegat? (9, 3)
Wat eet een meikever? (8)
Naar welk ander dier is in de gymnastiek een kort paard in de breedte genoemd? (3)
Wat voor dier is het vriendje Wim van Bruintje Beer? (3)
Welke collectie van geschriften in het Hebreeuws en Aramees werden in 1947 in Jordanie ontdekt? (4, 3, 6)
Van welke Amsterdamse zanger heten de memoires Ze kunnen van me zeggen wat ze willen? (6, 7)
Van welk dier is het vlees afkomstig dat drumstick wordt genoemd? (3)
Van welk insect wordt de larve een emelt genoemd? (11)
Welk metaal heeft een soortelijk gewicht van 11,34 en een smeltpunt van 327 graden celcius? (4)
Op welk Europees eilanden behalve Groot-Brittannie rijdt men links? (5)
Wie was de voorzitter van het IKV ten tijde van de grote demonstratie tegen kruisraketten in Amsterdam in 1981? (5, 3, 5)
Hoe noemt men de wol die afkomstig is van de angorageit? (6)
Welk specerij werd vroeger ook wel het witte goud genoemd? (5)
Aan welke golf ligt Koeweit? (9, 4)
Wie schreef de rockopera "Tommy" van de band The Who? (4, 9)
Hoe heet het tijdperk dat duurde van 4,8 miljard jaar geleden tot het begin van het Paleozoicum (ongeveer 570 miljoen jaar geleden)? (3, 8)
Uit welke getallenreeks is 2 het enige even getal? (13)
Welke koninklijke hoogheid was betrokken bij de Lockhead-affaire? (5, 8)
In welke schaal wordt de kracht van een aardbeving gemeten? (7)
Hoe heet de broer van Wiske uit de stripreeks Suske en Wiske? (5)
Wie bereikte als eerste de Zuidpool? (5, 8)
Welke rockgroep noemde zich naar een nummer geschreven door Muddy Waters? (7, 6)
Welke schrijver werd in 1989 tot de dood veroordeeld door de Ayatollah Khomeini voor de publicatie van een boek? (6, 7)
Welke zeemansziekte ontstond door gebrek aan vitamine C? (10)
Hoe heet een dikke mist, vermengd met schadelijke chemische stoffen? (4)
Hoe noemden de Romeinen de zonnegod, die bij de Grieken de naam Helios droeg? (3)
Wat werd tot goud gesponnen in het verhaal van Repelsteeltje? (4)
In welke oorlog vorderden de Spanjaarden de Tiende Penning? (13)
Van welk tot de Berbers behorend nomadenvolk uit Noord-Afrika dragen de mannen een indigokleurige sluier die neus en mond bedekt? (8)
Hoe heten de drie paaltjes met twee dwarshouten bij cricket? (7)