Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Langs welke Nederlandse dijk loopt de E10? (10)
Wie schreef over de Cock met cee o cee kaa? (5, 8)
Wie is de schrijver van het toneelstuk "Death Of A Salesman"? (6, 6)
Wat wordt uit het menselijk lichaam verwijderd bij een hysterectomie? (10)
Hoe wordt een dam die door een vestinggracht is aangelegd genoemd? (4)
In welke staat van de Verenigde Staten ligt de stad San Diego, waar je onder andere het Presidio, een historisch fort, kunt bekijken? (15)
Wie schreef en tekende de strip "Peanuts"? (7, 6)
Hoe heten de versteende resten van planten en dieren uit de oudheid? (9)
Wat is de kleinste vogelsoort van Europa? (8)
Hoe werd de onbekende moordenaar genoemd die achterin de 19e eeuw Engelse prostituees vermoordde? (4, 3, 6)
Wat was de voornaam van de Great Gatsby? (3)
Van welk klein europees land is Vaduz de hoofdstad? (13)
Wat is de meer gebruikelijk naam voor lysergeenzuurdi-ethylamide? (3)
Wie spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de kerkdeur van de Sint-Pieter? (7, 6)
Wie was de voorzitter van het IKV ten tijde van de grote demonstratie tegen kruisraketten in Amsterdam in 1981? (5, 3, 5)
Welke beroemde componist werd geboren in Wenen en stierf bijna 35 jaar later in Wenen? (6)
Waar staat de afkorting PK voor bij omschrijvingen van auto's? (13)
Van wie is de paus volgens de katholieke kerk de rechtmatige opvolger? (6)
Welke koninklijke hoogheid was betrokken bij de Lockhead-affaire? (5, 8)
Welke naam droeg de jongerenbeweging die zich in 1965 tegen de gevestigde orde verzette? (5)
Wie was de schepper van het nationaal monument op de Dam in Amsterdam? (8)
Wie bereikte als eerste de Zuidpool? (5, 8)
Welke planeet heeft ringen? (8)
Wat is de grootste stad in de communistische wereld? (8)
Wat betekent het griekse woord Polis, zoals bijvoorbeeld in Metropolis? (4)
In welke oorlog vorderden de Spanjaarden de Tiende Penning? (13)
Hoe wordt de pauselijke driekroon ook wel genoemd? (5)
Hoe wordt een vliegende schotel ook wel genoemd? (3)
Welk metaal wordt gebruikt voor de productie van nucleaire energie? (7)
Wie was de Minister-President van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog? (3, 3, 6)
In welk land ligt Angel Falls? (9)
Wat is een andere naam voor de verschrikkelijke sneeuwman die in de Himalaya voor zou komen? (4)
Wat is de bekendse bijnaam van koning Lodewijk XIV van Frankrijk? (11)