Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Van welke zangeres zijn de nummers Paradiso en Brandend zand? (6, 12)
Wie was leider van de NSB in Nederland tijdens de 2e wereldoorlog? (5, 7)
Welke feestdag wordt in Nederland gevierd op 5 mei? (13)
Wie schreef het boek "De Kleine Blonde Dood"? (8, 9)
Welke collectie van geschriften in het Hebreeuws en Aramees werden in 1947 in Jordanie ontdekt? (4, 3, 6)
Welke zee bevindt zich ten oosten van Griekenland? (13, 3)
Hoe wordt jenever in Engeland genoemd? (3)
Wie was koning Arthur's koningin en de geliefde van Lancelot? (9)
Welke cabaretier zou wil graag kunnen toveren? (6, 3, 4)
Wie volgde John Fitzgerald Kennedy op toen deze vermoord werd? (6, 7)
Wat is het grootste meer in Nicaragua? (13)
Welke rivier mondt ten noorden van Caïro uit in de Middellandse Zee? (3)
Wat is de huidige naam van de stad Kristina? (4)
Aan welke golf ligt Koeweit? (9, 4)
Welke ziekte die in 1347 vanuit Azië naar Sicilië kwam eiste in 4 jaar tijd 30 miljoen doden? (4)
Uit welke getallenreeks is 2 het enige even getal? (13)
Welke internationale organisatie biedt medische en materiele hulp aan slachtoffers van rampen? (4, 5)
Wat is de munteenheid van Rusland? (6)
Wat is de langste rivier in Europa? (3)
Wie is de schrijver van Rembrandt heeft nooit gevoetbald? (11)
Hoe noemt men de studie van het maanoppervlak? (11)
Wie ontmoette Cyclops op zijn derde zeereis? (6)
Rondom welke koers kunnen vaste wisselkoersen van valuta fluctueren? (9)
In welke oceaan ligt Hawaii? (6, 6)
Hoe heette de Nederlandse televisieserie voor de jeugd over een vrolijke zwerver gespeeld door Joop Doderer? (10)
Op welk Spaans eiland kwamen in 1977 581 mensen om het leven bij een botsing tussen twee Jumbo Jets? (8)
Wat was de belangrijkste doodsoorzaak in de late 19de eeuw? (11)
Met welke vogel wordt Athena, Godin van de Wijsheid, verbonden? (3)
Hoe noem je datgene wat je voor 60 minuten arbeid ontvangt? (7)
Waar is iemand die lijdt aan xenofobie bang voor? (13)
Wie is de schrijfster van Het Tedere Kind? (4)
Hoe noemt men een lidmaatschap van de 2e Kamer? (5)
In welk seizoen duren de dagen het langst? (5)