Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Welk dier komt naar de Saragasso Zee om zich voort te planten? (3)
Wie schreef het in 1988 verschenen "Komedie om geld"? (7, 3, 3)
Hoe heet in een onderneming een overzicht van enerzijds bezittingen en vorderingen en anderzijds de schulden? (6)
Door wat werd kerosine omstreeks 1900 als belangrijkste aardolieproduct verdrongen? (7)
Wat is de europese tegenhanger van de nasa, de amerikaanse nationale dienst voor ruimteonderzoek? (3)
Welke kleur hebben de bloemen van de wilde Brem? (4)
Wie schreef de opera "Aïda"? (8, 5)
Van welke Engelse admiraal staat op Trafalgar Square in Londen een standbeeld? (7, 6)
Van welk land werd Hashemi Rafsanjani in 1989 president? (4)
Wat is de voornaam van Napoleons eerste vrouw? (9)
Welk literatuurgenre schreef de in 1977 overleden Anton Holdebrand? (12)
Van welk klein europees land is Vaduz de hoofdstad? (13)
Welke Fransman redde de Franse zijde-industrie van de ondergang, door het vinden van een middel tegen de rupsenziekte pebrine? (5, 7)
Wie spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de kerkdeur van de Sint-Pieter? (7, 6)
Wie presenteerde: Ren je rot? (6, 7)
Vanuit welke Amerikaans staat ontspringt de Mississippi rivier? (9)
Wie was de stichter van de islam? (8)
Van welk koninkrijk in Zuid-Azie, dat grotendeels bedekt wordt door de Himalaya, is Kathmandu de hoofdstad? (5)
Welk paleis staat in Apeldoorn? (6, 3, 3)
Hoe heette de kleine vice-admiraal van Willekens? (4, 4)
Wat is de bestuurlijke hoofdstad van Zuid-Afrika? (8)
Met welke benaming worden de waterlopen in de stad Brugge aangeduid? (5)
Welk bedreigde diersoort is het symbool van het wereld natuurfonds? (11)
Op welke president schoot op 30 maart 1981 de gestoorde jongen John Hickley zijn pistool leeg? (6, 6)
Wat is de naam van de zangeres van de band Garbage? (7, 6)
Welk dier dat je vaak bij apotheken ziet staat symbool voor de geneeskunde? (5)
Hoe noemden de Romeinen de zonnegod, die bij de Grieken de naam Helios droeg? (3)
In welke oorlog vorderden de Spanjaarden de Tiende Penning? (13)
Hoe heet Tanganjika tegenwoordig? (8)
Met welke vogel wordt Athena, Godin van de Wijsheid, verbonden? (3)
Welke Duitse generaal won in 1914 de slag bij Tannenberg tegen de Russen? (3, 10)
Waar is iemand die lijdt aan xenofobie bang voor? (13)
Welk element is naast helium, neon, argon, krypton en radon het zesde edelgas? (5)