Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Welke Griekse godin staat onder andere bekend als de godin van de wijsheid? (6)
Welke collectie van geschriften in het Hebreeuws en Aramees werden in 1947 in Jordanie ontdekt? (4, 3, 6)
Welke vroegere Franse strafkolonie ligt bij de Guyaanse kust? (13)
Wie zong het lied "Love me tender"? (5, 7)
Wat is de officiele taal van Zambia? (6)
Met welke Amerikaanse zanger trad Sammy Davis Jr. in april 1989 op in Nederland? (5, 7)
Wie had in 1979 een hit met een liedje uit een film die hoofdzakelijk over konijntjes ging? (9)
Hoe wordt jenever in Engeland genoemd? (3)
Wie schreef de opera "Aïda"? (8, 5)
Hoe noemde men de steden die aangesloten waren bij het machtigste Middeleeuwse handelsverbond? (11)
Wie schreef het in 1974 verschenen "Vader vertelt"? (5, 8)
Van welk lichaamsonderdeel onderzoekt men de activiteit met een elektro-encefalogram? (8)
Welke keizer droeg de naam Charlemagne? (5, 2, 5)
Wie presenteert sinds 1989 het televisieprogramma "Per seconde wijzer"? (4, 8)
In welke Japanse stad startte op 1 december 1997 de Wereldklimaatconferentie van de Verenigde Naties? (5)
Hoe wordt een boeddhistische priester in Tibet genoemd? (4)
Welke stad is de hoofdstad van Peru? (4)
Wie spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de kerkdeur van de Sint-Pieter? (7, 6)
Wie schreef het boek "Moby Dick"? (8)
Welke Anja schreef de roman "De schaamte voorbij" waarvan 500.000 exemplaren verkocht werden? (10)
Welke Franse veldheer trok cih in 1812 terug uit Moskou? (8)
Hoe heet het eiland waar de Nederlandse ontdekkingsreizigers Barentsz en Van Heemskerck overwinterden in 1596? (4, 6)
Welke tsaar werd door Maximilian Schell gespeeld in een peperdure serie met Renee Soutendijk? (5, 2, 5)
Uit welke getallenreeks is 2 het enige even getal? (13)
Tegen welke schrijver werd in 1989 een oproep gedaan hem te vermoorden? (6, 7)
De eerste wereldoorlog begon toen Oostenrijk in 1914 de oorlog verklaarde aan een ander land. Welk land? (11)
Hoe heet een dikke mist, vermengd met schadelijke chemische stoffen? (4)
Hoe wordt de Grote Oceaan ook wel genoemd? (6, 6)
Wat is de Finse naam voor Finland? (5)
Hoe heet de debuutroman van Jaap Scholten? (7)
Hoe wordt een vliegende schotel ook wel genoemd? (3)
Met welke vogel wordt Athena, Godin van de Wijsheid, verbonden? (3)
Wat is een ander woord voor referendum? (13)
Waarmee was de Sahara 400 miljoen jaar geleden bedekt? (2)