Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Hoeveel ogen heeft een kruisspin? (4)
Wat is na het Zoeloe en het Xhosa de meest gesproken taal van Zuid-Afrika? (9)
Wat is de overheersende smaak van het drankje Sambuca? (4)
Welke christelijke Arabier die trouwde met een joodse was van 1992 tot 1997 secretaris-generaal van de VN? (7, 5)
In de delta van welke grote rivier ligt Bangladesh? (11)
Welke minister was verantwoordelijk voor de mammoetwet? (4)
Op welke heuvel ligt het beroemde kasteel van Edinburgh? (6, 4)
Wie schreef en tekende de strip "Peanuts"? (7, 6)
Wie schreef "Roll Over Beethoven"? (5, 5)
Welke Romeinse staatsman, redenaar en schrijver werd na de moord op Caesar vogelvrij verklaard? (6)
Hoe wordt een periode van tien jaar ook wel genoemd? (6)
Hoe heet het als men een vloeistof langzaam van het bezinksel afgiet? (10)
Welke collectie van geschriften in het Hebreeuws en Aramees werden in 1947 in Jordanie ontdekt? (4, 3, 6)
Wie bevrijdde Cuba in 1959 van de corrupte dictator Batista? (5, 6)
Welke kleur hebben de bloemen van de wilde Brem? (4)
Wat is de familienaam van het koningshuis dat Monaco sinds 1927 regeert? (8)
Wat was de verzamelnaam voor de strafkampen in de vroegere Sovjet-Unie? (5, 8)
Hoe noemden de Romeinen de held die door de Grieken Heracles werd genoemd? (8)
Welke Engelse naam gebruiken we voor een broodje met daarin een warme worst en eventueel mosterd of ketchup? (3, 3)
In welke stad bevindt zich de "Aya Sofia" die in de zesde eeuw in opdracht van de Byzantijnse keizer Justinianus gebouwd werd? (9)
Wat is een ander woord voor klappermelk? (13)
In welke staat van de Verenigde Staten ligt Las Vegas? (6)
Welke bekende Griekse drank wordt gamaakt van anijs? (4)
Aan welke golf ligt Koeweit? (9, 4)
Welke naam droeg de jongerenbeweging die zich in 1965 tegen de gevestigde orde verzette? (5)
Hoe heette de vrouw van Abraham? (4)
Wat is de artiestennaam van de schuddende rocker Micheal Barett? (6, 7)
Wat is de naam van de zangeres van de band Garbage? (7, 6)
Hoe worden de druipsteenkegels die vanaf de bovenkant van grotten naar beneden groeien genoemd? (12)
Wat werd in de 16e eeuw in Europa de Peruviaanse appels genoemd? (7)
Wat voor soort vogel is een oehoe? (3)
Welke Duitse generaal won in 1914 de slag bij Tannenberg tegen de Russen? (3, 10)
Waar is iemand die lijdt aan xenofobie bang voor? (13)
Hoe noemt men een lidmaatschap van de 2e Kamer? (5)