Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Welke stad had onder de leiding van Perikles in de oudheid het enorme aantal van 300.000 inwoners? (6)
Wie werd na Berti Vogts in 1990 bondscoach van de Duitse voetbalploeg? (11)
In welk concentratiekamp overleed Anne Frank? (6, 6)
Welke stof zorgt voor de groene kleur van planten? (9)
Welke attribuut bestaat uit een barrel, een shaft en een flight? (7)
Wat voor dier is het vriendje Wim van Bruintje Beer? (3)
Welke taal werd door Lejzer Zamenhof ontworpen? (9)
Hoe heet de vrouwelijke tegenhanger van de daviscup? (10, 3)
Wat is een ander woord voor dynamo? (9)
In welk gebergte ligt de Mount Everest? (8)
In welk land ligt Sapporo? (5)
Welke Romeinse keizer werd in 44 voor Christus op de Idus van maart vermoord? (6, 6)
Welke beroemde vorst ligt begraven in de Dom te Aken? (5, 2, 5)
Hoe heet het opgezette deel van de wortel of stengel van een plant waarin reservevoedsel is opgeslagen? (4)
Op welk Grieks eiland stond de eerste medische school? (3)
In welk seizoen speelt Shakespeare's "A Midsummer Night's dream" zich af? (5)
Wie spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de kerkdeur van de Sint-Pieter? (7, 6)
Onder welke naam steunden de Verenigde Staten in 1947 de Europese economie? (12)
Van welk zoogdier is de oudst opgegraven schedel ter wereld te vinden in het museum van Kenia? (4)
Welke duurzame geur wordt in de parfumbereiding als fixeermiddel gebruikt? (6)
Uit welke getallenreeks is 2 het enige even getal? (13)
Welke Duitse deelstaat was vermaard om zijn strenge militarisme? (7)
Wie speelt de mannelijke hoofdrol in de film "The Horse Wisperer"? (6, 7)
Welke schrijver werd in 1989 tot de dood veroordeeld door de Ayatollah Khomeini voor de publicatie van een boek? (6, 7)
Welk boek van James Clavell gaat over de avonturen van John Blackthorne in het 16de eeuwse Japan? (6)
Wat is het tegenovergestelde van een slap loodje? (5, 8)
Hoe wordt de Grote Oceaan ook wel genoemd? (6, 6)
Welke aartsbisschop en heilige werd op 29 december 1170 in zijn kathedraal van Canterbury vermoord? (6, 7)
Welk land ligt voor een deel in Europa, maar ook voor een groot deel in Azië? (6)
Onder welke naam wordt de Rus Vladimir Illitch Oeljanov in de geschiedenisboekjes genoemd? (8, 5)
Welke krant verscheen in 1920 voor het eerst drie keer per week? (10)
Welke kleur hebben de bloemen van een kersenboom? (3)
Wat is de meest gesproken taal van Zuid-Afrika? (4)